دسته بندی: Radio

لایحه_تأخیرات (درس 4-خلاصه ادعاهای پیمانکار)

لایحه_تأخیرات (درس 4-خلاصه ادعاهای پیمانکار)

۱- برنامه زمانبندی به روز شده بر اساس ادعاهای پیمانکار یا نمودار همپوشانی تاخیرات ۲- جدول محاسبه تاخیرات مالی ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیتها و پیش [...]

بیشتر
وزن دهی یا همان فاکتور وزنی(Wight Factor) (پادکست)

وزن دهی یا همان فاکتور وزنی(Wight Factor) (پادکست)

وزن دهی یا همان فاکتور وزنی(Wight Factor) نقش مهمی در گزارشات و اعلام پیشرفت دارد. فرض کنید ۲ فعالیت A با هزینه ۱۰۰ دلار و B با هزینه ۲۰۰ دلار دارید. و [...]

بیشتر
نکته تعریف تقویم در نرم افزار MSP(پادکست)

نکته تعریف تقویم در نرم افزار MSP(پادکست)

احتمالاً با تعریف تقویم در نرم افزار MSP آشنا هستید، در تمامی کتاب ها و دوره های آموزشی به این مبحث اشاره شده است اما بنظر شما اگر ساعت شروع زمان کاری در [...]

بیشتر
Open Ended,Open Start,Open End در پریماورا(پادکست)

Open Ended,Open Start,Open End در پریماورا(پادکست)

در نرم افزار پریماورا ۳ نوع فعالیت بر اساس رابطه بین فعالیت ها داریم. Open Start: فعالیتی که هیچگونه پیش نیازی نداشته باشد.(در این مثال فعالیت a) Open [...]

بیشتر
نکته ای در مورد Baseline (خط مبنا) در نرم افزار پریماورا(پادکست)

نکته ای در مورد Baseline (خط مبنا) در نرم افزار پریماورا(پادکست)

 شاید برایتان پیش آمده باشد که بدون تعریف خط مبنا(Baseline) در نرم افزار ستون های BL1 Start وBL1 Finish را پر شده میبینید. در صورتی که شما خط مبنایی ایجاد [...]

بیشتر
غییر تاریخ Data Date در نرم افزار پریماورا(پادکست)

غییر تاریخ Data Date در نرم افزار پریماورا(پادکست)

 تغییر تاریخ Data Date در نرم افزار پریماورا، دارای نکاتی است که برخی از این نکات در پادکست مطابق شکل ارائه شده است.     دانلود [...]

بیشتر
در چه زمانی به برنامه جبرانی نیاز داریم؟(پادکست)

در چه زمانی به برنامه جبرانی نیاز داریم؟(پادکست)

در چه زمانی به برنامه جبرانی نیاز داریم؟ آیا در صورت هر تأخیری در پروژه ها به برنامه جبرانی نیاز داریم؟     دانلود [...]

بیشتر
کیفیت و درجه مترادف نیستند.(استاندارد PMBOK)(پادکست)

کیفیت و درجه مترادف نیستند.(استاندارد PMBOK)(پادکست)

مدیریت کیفیت ناکامی در تحقق الزامات کیفی می تواند نتایج منفی و جدی برای همه ذی نفعان پروژه داشته باشد. کیفیت و درجه مترادف نیستند. مثال: ممکن است یک محص [...]

بیشتر
تسطیح منابع و هموارسازی منابع در استاندارد پمباک(پادکست)

تسطیح منابع و هموارسازی منابع در استاندارد پمباک(پادکست)

Resource_Leveling(تسطیح منابع) Resource_Smoothing(هموارسازی منابع) تسطیح منابع: تسطیح منابع میتواند مسیر بحرانی رو تغییر بدهد. هموارسازی منابع: مسیر ب [...]

بیشتر
انواع مقابله با شیوه ها و ترفندها در مذاکره(پادکست)

انواع مقابله با شیوه ها و ترفندها در مذاکره(پادکست)

انواع مقابله با شیوه ها و ترفندها در مذاکره -سیاست سالامی -تشبث به عمل مرسوم -عقب نشینی ظاهری -پلیس خوب پلیس بد -تشبث به اختیارات محدود -توافق بر سر یک مسئ [...]

بیشتر