دسته بندی: Radio

Scrum-اسکرام(قسمت اول)(پادکست)

Scrum-اسکرام(قسمت اول)(پادکست)

  به طور خلاصه: تقسیم سازمان تقسیم کارها تقسیم زمان تقسیم سازمان: ١.تیم های خود سازمان ده ٢.کوچک و فرا وظیفه ای تقسیم کارها: لیستی از اقلام قابل تحویل تقسی [...]

بیشتر
اثر موج (Morale) (پادکست)

اثر موج (Morale) (پادکست)

 از Morale جهت تشویق و ایجاد انگیزه کارمندان در سرتاسر تغییر استفاده کنید. ✅خودم(Myself): بهترین تشویق از ناحیه شما،توجه کامل شما،علاقه شما و تمرکز شم [...]

بیشتر