دسته بندی: Risk-Pertmaster

دانلود نرم افزار پرت مستر ورژن 8.7(مدیریت ریسک)

دانلود نرم افزار پرت مستر ورژن 8.7(مدیریت ریسک)

یکی دیگر از سری نرم افزارهای مدیریت و کنترل پروژه مخصوص مهندسین صنایع و گرایش های مدیریت می باشد که یکی از قویترین و پرکابردترین نرم افزارهای مدیریت ریسک پروژه [...]

بیشتر
مبحث منابع در نرم افزار آنالیز مدیریت ریسک(پرت مستر) (ویدئو)

مبحث منابع در نرم افزار آنالیز مدیریت ریسک(پرت مستر) (ویدئو)

منابع یکی از مباحث پیچیده و البته جذاب مخصوصا در مباحث مدیریت ریسک میباشد. میتوانید در این ویدئو آموزشی نکات را در این خصوص مشاهده نمایید.   htt [...]

بیشتر
فعالیت همیشه بحرانی در نرم افزار پرت مستر(پادکست)

فعالیت همیشه بحرانی در نرم افزار پرت مستر(پادکست)

 یکی از ابزارهای فوق العاده در نرم افزار پرت مستر(ریسک) مشخص نمودن فعالیت همیشه بحرانی است با ویژگی هاس فعالیت بحرانی.(در نرم افزار MSP,Primavera میتوان این [...]

بیشتر
فعالیت هاموک در نرم افزار مدیریت ریسک(پرت مستر)

فعالیت هاموک در نرم افزار مدیریت ریسک(پرت مستر)

فعالیت هاموک را میتوان بدون رابطه های پیش نیازی و پس نیازی تعریف نمود و حتی میتوان رابطه تعریف کرد. اما هر کدام شرایط و مثالهای قابل توجه به خود را دارد. به پا [...]

بیشتر
تعریف ستون Supply در نمایه منابع نرم افزار پرت مستر(ریسک)(پادکست)

تعریف ستون Supply در نمایه منابع نرم افزار پرت مستر(ریسک)(پادکست)

تعریف ستون Supply در قسمت منابع: شامل ٣ گزینه: ١-infinite ٢-Profile ٣-Constant ☑️برخی منابع بصورت محدود (نیروی انسانی،تجهیزات و ماشین آلات) و برخی را نامحدود ( [...]

بیشتر
تعریف تقویم احتمالی در نرم افزار پرت مستر(ریسک)(ویدئو)

تعریف تقویم احتمالی در نرم افزار پرت مستر(ریسک)(ویدئو)

یکی از نکات جالب توجه در نرم افزار پرت مستر(ریسک)، تقویم احتمالی در این نرم افزار میباشد. در این نرم افزار میتوانید تعیین کنید در چه پریودهای زمانی احتمال تعطی [...]

بیشتر
شبکه پرت و گرت در نرم افزار پرت مستر(مدیریت ریسک)(ویدئو)

شبکه پرت و گرت در نرم افزار پرت مستر(مدیریت ریسک)(ویدئو)

ایجاد زمان های احتمالی(شبکه پرت) و همچنین درصد احتمال وجود فعالیت(شبکه گرت) در نرم افزار پرت مستر(مدیریت ریسک) شبکه پرت: فعالیت قطعی و مدت زمان فعالیت ها احتم [...]

بیشتر
مدل کردن آب و هوا در پروژه ها(نرم افزار مدیریت ریسک-پرت مستر)(ویدئو)

مدل کردن آب و هوا در پروژه ها(نرم افزار مدیریت ریسک-پرت مستر)(ویدئو)

کسانی که در پروژه هایشان با مباحث لجستیکی آشنائیت دارند، قطعاً میدانند که ممکن است بدی اب و هوا و شرایط فورس ماژور دلیلی بر نرسیدن بهنگام تجهیزات و مو [...]

بیشتر