دسته بندی: دوره

عنوان دوره
شرح دوره
زمانبندی
ساعت
تاریخ شروع
شهریه
ثبت نام
ظرفیت باقیمانده
حضوری
5 بهمن ماه 97
11:00-13:00
5 بهمن ماه 97
رایگان
40 از 40
حضوری
برگزار شد
8-16
2 آذر ماه 97
480تومان باتخفیف400تومان
برگزار شد
حضوری
20-21-22 بهمن 97
8:30-16:30
20 بهمن ماه 97
480تومان باتخفیف400تومان
10 نفر از 10 نفر
حضوری
15-16-22-23 آذر 97
8-16
15 آذر 97
580تومان باتخفیف500تومان
02 نفر از 08 نفر