مدرس و مشاور در زمینه مدیریت پروژه

برچسب: اموزش msp

نمایش گزارشات با کمک Graphical indicators در MSP (ویدئو)

نمایش گزارشات با کمک Graphical indicators در MSP برای مدیران جذاب خواهد بود. لطفاً به ویدئو توجه نمائید.   http://kharradpour.com/wp-content/uploads/20 [...]

بیشتر