مدرس و مشاور در زمینه مدیریت پروژه

برچسب: تفاوت Manual Schedule و Auto Schedule

برخی تفاوت فعالیت های Manual Schedule و Auto Schedule (پادکست)

برخی از مخاطبان در مورد تفاوت فعالیت های Manual Schedule و Auto Schedule پرسش دارند. به پادکست توجه نمائید.       دانلود [...]

بیشتر