مدرس و مشاور در زمینه مدیریت پروژه

برچسب: دوره MSP فشرده

پایان دوره پریماورا حرفه ای – 11تیر 98 – شرکت جهانپارس

دوره پریماورا حرفه ای ، ۱۱تیر ۹۸ در شرکت جهانپارس با همکاری خوب متخصصین این زمینه کاری به پایان رسید. [...]

بیشتر

پایان دوره MSP فشرده – 8 تیرماه 98 – موسسه آرمان

دوره MSP فشرده – ۸ تیرماه ۹۸ – موسسه آرمان با ۱۶ نفر از دانش پذیران در سطح بسیار خوبی به پایان رسید [...]

بیشتر

پایان سومین دوره MSP فشرده ایران خودرو 961119

پایان سومین دوره MSP فشرده ایران خودرو ۹۶۱۱۱۹

بیشتر

رنگی کردن summary task ها در نرم افزار MSP (ویدئو)

گاهی اتفاق می افتد که در پروژه ها در نرم افزار مایکروسافت پروجکت مانند نرم افزار پریماورا فعالیت های مادر را رنگی نمائید. البته در نرم افزار پریماورا بصورت پیش فر [...]

بیشتر