مدرس و مشاور در زمینه مدیریت پروژه

برچسب: ACWP

چرا در MSP مقادیرACWP و Actual Cost گاهی متفاوت و گاهی یکسان است؟ (ویدئو)

چرا در MSP مقادیرACWP و Actual Cost گاهی متفاوت و گاهی یکسان است؟در این ویدئو این مطلب را فراخواهید گرفت.   http://kharradpour.com/wp-content/uploads/2017/08/ACT [...]

بیشتر