مدرس و مشاور در زمینه مدیریت پروژه

برچسب: Created

ستون های Created,Status Date در نرم افزار MSP(ویدئو)

توضیحات ستون های Status Manager,Status Indicator,Created,Status در نرم افزار MSP را در ویدیئو آمورشی میتوانید فرا بگیرید.   http://kharradpour.com/wp-conte [...]

بیشتر