مدرس و مشاور در زمینه مدیریت پروژه

برچسب: S-CURVE-TIME

نحوه رسم s-Curve Time در نرم افزار MSP (ویدئو)

نحوه رسم s-Curve Time در نرم افزار MSP جالب توجه است. میتوانید ویدئو را مشاهده نمائید.   http://kharradpour.com/wp-content/uploads/2017/08/SCURVEMSPTIMEKHARRADPOUR.mp4   دانلود

بیشتر