دسته بندی: Prince2

استاندارد Prince2 (قسمت اول)(پادکست)

استاندارد Prince2 (قسمت اول)(پادکست)

توسط یکی از موسسات انگلستان انتشار پیدا کرد و در این کشور اجباریه Projects In Controlled Environments قدمت ش به سال ١٩۶۶ بر میگرده و از سال ١٩٧۵ تا ١٩٨٩ برای پروژه [...]

بیشتر