دسته بندی: Radio

آهنگ های مختلف در اسکرام(پادکست)

آهنگ های مختلف در اسکرام(پادکست)

۳ تیم و آهنگ های مختلف در اسکرام     دانلود

بیشتر
اسکرام تکرارهایی با طول ثابت(Time-Boxed)(پادکست)

اسکرام تکرارهایی با طول ثابت(Time-Boxed)(پادکست)

اسکرام تکرارهایی با طول ثابت(Time-Boxed) اسکرام بر اساس تکرارهایی با طول ثابت پایه ریزی شده برای هر تکرار میشه اون رو مشخص کرد.(تکرار ها باید طول یکسان داشته باشند) [...]

بیشتر
اسکرام نقش ها را تجویز میکند(پادکست)

اسکرام نقش ها را تجویز میکند(پادکست)

 اسکرام نقش ها رو تجویز میکنه -مالک محصول(چشم انداز محصول و الویت ها رو تعیین میکند) -تیم(پیاده سازی محصول رو انجام میده) -استاد اسکرام حذف موانع و راهبری فرآیند رو انجا [...]

بیشتر
اسکرام: یک ابزار فرآیند هست(پادکست)(2)

اسکرام: یک ابزار فرآیند هست(پادکست)(2)

اسکرام –> یک ابزار فرآیند هست ابزار: هر چیزی که به نحوی برای انجام یک کار بکار میره. فرآیند: روشی که با اون کار رو انجام میدن اسکرام تجویزی هست یا تطبیقی؟ ✔️تجوی [...]

بیشتر
Scrum-اسکرام(قسمت اول)(پادکست)

Scrum-اسکرام(قسمت اول)(پادکست)

  به طور خلاصه: تقسیم سازمان تقسیم کارها تقسیم زمان تقسیم سازمان: ١.تیم های خود سازمان ده ٢.کوچک و فرا وظیفه ای تقسیم کارها: لیستی از اقلام قابل تحویل تقسی [...]

بیشتر
اثر موج (Morale) (پادکست)

اثر موج (Morale) (پادکست)

 از Morale جهت تشویق و ایجاد انگیزه کارمندان در سرتاسر تغییر استفاده کنید. ✅خودم(Myself): بهترین تشویق از ناحیه شما،توجه کامل شما،علاقه شما و تمرکز شم [...]

بیشتر