دسته بندی: Tips

انواع روابط SS و FF بین فعالیت ها و تفاوت آن ها

انواع روابط SS و FF بین فعالیت ها و تفاوت آن ها

ذکر این نکته ضروری است که تفاوت بین رابطه های ۲ فعالیت بعنوان مثال FF ، اگر سمت پیکان تغییر کند ممکن است بر روی شناوری کل یک فعالیت و حتی در بعضی مواق [...]

بیشتر
4 رابطه اصلی بین فعالیت ها

4 رابطه اصلی بین فعالیت ها

۴رابطه اصلی در بین روابط فعالیتها: ✔️FS:Finish-to-Start / رابطه پیش فرض نرم افزارها ✔️SF:Start-to-Finish ✔️SS:Start-to-Start ✔️FF:Finish-to-Finish

بیشتر
نقشه راه کار با پریماورا

نقشه راه کار با پریماورا

برای کار با نرم افزار پریماورا میبایست طبق نقشه راه ذیل عمل نمود: EPS->Project->WBS->Activity->Step ✔️برای تعریف EPS: EPS->Enterprise Project Structure [...]

بیشتر
سطح صفر در نرم افزار MSP

سطح صفر در نرم افزار MSP

 سطح صفر چیست؟ ✔️استاندارد مشخصی در اینباره وجود ندارد. ✔️برخی از کتاب ها سطح صفر را اسم پروژه میدانند که نرم افزار MSP بدین صورت عمل میکند که از طریق [...]

بیشتر