مدرس و مشاور در زمینه مدیریت پروژه

برچسب: جلسات

مدیریت زمان(جلسات) (پادکست)

برگزاری جلسات بموقع راه مؤثری برای: ١-انتقال یک پیام به یک گروه ٢-شناخت افراد ٣-حل مشکلات ۴-دریافت اطلاعات از تجربیات افراد ۵-برنامه ریزی و تصمیم گیری ۶-تشکیل تیم های کاری چرا [...]

بیشتر