مدرس و مشاور در زمینه مدیریت پروژه

برچسب: ریسک های مثبت

پاسخ واکنش به ریسک های مثبت مطابق با PMBOK (پادکست)

استراتژی پاسخ به ریسکها برای ریسکهای مثبت یا فرصتها (Risk Response Strategies for Positive Risks or Opportunities). بهبود (Enhance) : در این استراتژی پاسخ به ریسک، شما س [...]

بیشتر