مدرس و مشاور در زمینه مدیریت پروژه

برچسب: سیمنار MSP

سیمنار رایگان آشنایی با نرم افزار MSP2019 و نکات آن

این سیمنار در روز جمعه در تاریخ ۵ بهمن ۱۳۹۷ برگزار خواهد شد و به  آشنایی با نرم افزار MSP2019 و نکات آن میپردازد که میتوانید از طریق لینک زیر یا هماهنگی د [...]

بیشتر