مدرس و مشاور در زمینه مدیریت پروژه

برچسب: محاسبه درصدهاي پيشرفت Summary

تفاوت محاسبه درصدهای پیشرفت Summary در نرم افزارهای MSP,Primavera,Pertmaster (پادکست)

برخی از مخاطبان در مورد تفاوت محاسبه درصدهای پیشرفت Summary در نرم افزارهای MSP,Primavera,Pertmaster پرسش دارند. به پادکست توجه نمائید.     https:// [...]

بیشتر