مدرس و مشاور در زمینه مدیریت پروژه

برچسب: منابع در نرم افزار پرت مستر

مبحث منابع در نرم افزار آنالیز مدیریت ریسک(پرت مستر) (ویدئو)

منابع یکی از مباحث پیچیده و البته جذاب مخصوصا در مباحث مدیریت ریسک میباشد. میتوانید در این ویدئو آموزشی نکات را در این خصوص مشاهده نمایید.   htt [...]

بیشتر