مدرس و مشاور در زمینه مدیریت پروژه

برچسب: کنترل پروژه

گزارش داشبورد دماسنجی در اکسل(ویدئو)

گزارش های داشبوردی در اکسل یکی از محبوبترین مباحث در مدیریت و کنترل پروژه میباشد. اینبار گزارش داشبوردی دمانسجی و نحوه رسم آن آموزش داده شده است. امید به آنکه ا [...]

بیشتر