مدرس و مشاور در زمینه مدیریت پروژه

دسته بندی: News

دوره فشرده پریماورا

دوره فشرده پریماورا

عنوان فارسی آموزش: آموزش نرم افزار پریماورا اوراکل ورژن ۱۸ عنوان انگلیسی آموزش: Primavera Oracle مقدمه، هدف، اهمیت و ضرورت رسیدن به این هدف: برنامه ریزی و ک [...]

بیشتر
دوره حضوری و فشرده MSP

دوره حضوری و فشرده MSP

عنوان فارسی آموزش: آموزش نرم افزار ماکروسافت پروجکت ۲۰۱۶ عنوان انگلیسی آموزش: Microsoft Project 2013 مقدمه، هدف، اهمیت و ضرورت رسیدن به این هدف: برنامه ر [...]

بیشتر
دوره آنلاین Primavera

دوره آنلاین Primavera

عنوان فارسی آموزش: آموزش نرم افزار پریماورا اوراکل ورژن ۱۸ عنوان انگلیسی آموزش: Primavera Oracle مقدمه، هدف، اهمیت و ضرورت رسیدن به این هدف: برنامه ریزی و ک [...]

بیشتر
دوره آنلاین و غیر حضوری MSP

دوره آنلاین و غیر حضوری MSP

عنوان فارسی آموزش: آموزش نرم افزار ماکروسافت پروجکت ۲۰۱۶ عنوان انگلیسی آموزش: Microsoft Project 2013 مقدمه، هدف، اهمیت و ضرورت رسیدن به این هدف: برنامه ر [...]

بیشتر