دسته بندی: Excel

رسم نمودار لیوانی در اکسل (ویدئو)

رسم نمودار لیوانی در اکسل (ویدئو)

رسم نمودار لیوانی در اکسل جالب توجه میباشد. به ویدئو مبنی بر این موضوع توجه نمائید.   https://kharradpour.com/wp-content/uploads/2017/08/Valut.mp4   دانلود

بیشتر
رسم منحنی اطلاعات گذشته و پیش بینی آینده در اکسل (ویدئو)

رسم منحنی اطلاعات گذشته و پیش بینی آینده در اکسل (ویدئو)

رسم منحنی اطلاعات گذشته و پیش بینی آینده در یک شکل در اکسل یکی از پرکاربرد موارد در کنترل پروژه میباشد. به ویدئو توجه نمائید.   https://kharradpour.com/wp-cont [...]

بیشتر
تابع Vlook_up در اکسل (پرکاربرد در کنترل پروژه) (ویدئو)

تابع Vlook_up در اکسل (پرکاربرد در کنترل پروژه) (ویدئو)

تابع Vlook_up در اکسل یکی از پرکاربردترین توابع در کنترل پروژه میباشد. به ویدئو توجه نمائید. https://kharradpour.com/wp-content/uploads/2017/08/VLOOKUP.mp4 دانلود

بیشتر
توابع SUMIF,SUMIFS در نرم افزار اکسل (ویدئو)

توابع SUMIF,SUMIFS در نرم افزار اکسل (ویدئو)

توابع SUMIF,SUMIFS در نرم افزار اکسل را میتوانید در ویدئو آموزشی فرا بگیرید. https://kharradpour.com/wp-content/uploads/2017/08/SUMIF-SUMIFS.mp4   دانلود

بیشتر
تابع Sum product در گزارشات کنترل پروژه در اکسل (ویدئو)

تابع Sum product در گزارشات کنترل پروژه در اکسل (ویدئو)

نرم افزار اکسل و استفاده از فرمول های پرکاربرد یکی از مهمترین عوامل در مبحث کنترل پروژه میباشد. برای نحوه استفاده از تابع Sum product به ویدئو توجه نمائید.   [...]

بیشتر
انتقال فعالیتها،مدت زمان،روابط،سطوح،منابع و تخصیص منابع از اکسل به MSP(ویدئو)

انتقال فعالیتها،مدت زمان،روابط،سطوح،منابع و تخصیص منابع از اکسل به MSP(ویدئو)

انتقال فعالیتها،مدت زمان،روابط،سطوح،منابع و تخصیص منابع از اکسل به MSP را میتوانید در ویدئو مشاهده نمایید.   https://kharradpour.com/wp-content/uploa [...]

بیشتر
رسم نمودار تفنگی در اکسل و گزارشات داشبوردی در کنترل پروژه(ویدئو)

رسم نمودار تفنگی در اکسل و گزارشات داشبوردی در کنترل پروژه(ویدئو)

در این ویدئو رسم نمودار تفنگی را فرا میگیرید.   https://kharradpour.com/wp-content/uploads/2017/08/tofangichartinexcel.mp4   دانلود

بیشتر
گزارش داشبوردی در اکسل-روند کاهش/افزایش جریان نقدینگی در سلولها (ویدئو)

گزارش داشبوردی در اکسل-روند کاهش/افزایش جریان نقدینگی در سلولها (ویدئو)

 گزارش داشبوردی در اکسل و در حوزه مدیریت پروژه بسیار مورد استقبال قرار گرفته است. اینبار میخواهیم روند کاهش/افزایش جریان نقدینگی در سلولها را مورد بررسی قرار ده [...]

بیشتر
گزارش داشبورد دماسنجی در اکسل(ویدئو)

گزارش داشبورد دماسنجی در اکسل(ویدئو)

گزارش های داشبوردی در اکسل یکی از محبوبترین مباحث در مدیریت و کنترل پروژه میباشد. اینبار گزارش داشبوردی دمانسجی و نحوه رسم آن آموزش داده شده است. امید به آنکه ا [...]

بیشتر
رسم گراف  Sparkline (گزارش داشبوردی-ویدئو)

رسم گراف Sparkline (گزارش داشبوردی-ویدئو)

گراف Sparkline یکی از شکل های بسیار مطرح در تهیه گزارشات داشبوردی میباشد. به ویدئو آموزشی در این خصوص توجه نمایید   https://kharradpour.com/wp-content/u [...]

بیشتر