دسته بندی: Courses

پایان دوره فشرده پریماورا(موسسه آرمان) 17 آبانماه 98

پایان دوره فشرده پریماورا(موسسه آرمان) 17 آبانماه 98

پایان دوره فشرده پریماورا(موسسه آرمان) ۱۷ آبانماه ۹۸

بیشتر
پایان دوره MSP ابان 98 شرکت مگاموتور

پایان دوره MSP ابان 98 شرکت مگاموتور

پایان دوره MSP ابان ۹۸ شرکت مگاموتور

بیشتر
پایان دوره PMBOK دانشگاه خواجه نصرالدین طوسی (مهر98)

پایان دوره PMBOK دانشگاه خواجه نصرالدین طوسی (مهر98)

پایان دوره PMBOK دانشگاه خواجه نصرالدین طوسی (مهر۹۸)

بیشتر
پایان دوره MSPROJECT – خانه مهندسی صنایع – مرداد 98

پایان دوره MSPROJECT – خانه مهندسی صنایع – مرداد 98

پایان دوره MSPROJECT – خانه مهندسی صنایع – مرداد ۹۸

بیشتر
پایان دوره MSP ترمیک مجتمع فنی تهران سعادت آباد مرداد 1398

پایان دوره MSP ترمیک مجتمع فنی تهران سعادت آباد مرداد 1398

دوره MSP ترمیک مجتمع فنی تهران سعادت آباد مرداد  ۱۳۹۸ به پایان رسید.

بیشتر