دسته بندی: Courses

پایان دوره MSP در هلدینگ پویا – اسفند 97

پایان دوره MSP در هلدینگ پویا – اسفند 97

پایان دوره MSP در هلدینگ پویا

بیشتر
پایان دوره MSP بهمن1397-موسسه آرمان

پایان دوره MSP بهمن1397-موسسه آرمان

پایان دوره MSP بهمن۱۳۹۷-موسسه آرمان با ۲۷ دانش پذیر .

بیشتر
پایان دوره مدیریت پروژه / مجتمع فنی تهران(سعادت آباد)

پایان دوره مدیریت پروژه / مجتمع فنی تهران(سعادت آباد)

دوره مدیریت پروژه در مجتمع فنی تهران سعادت آباد با رضایت دانش پذیران به اتمام رسید

بیشتر
پایان دوره پکیج مدیریت پروژه(مجتمع فنی تهران نمایندگی انقلاب)

پایان دوره پکیج مدیریت پروژه(مجتمع فنی تهران نمایندگی انقلاب)

دوره مدیریت پروژه مجتمع فنی انقلاب نمایندگی انقلاب با رضایتمندی خوب دانش جویان خاتمه یافت. [...]

بیشتر