دسته بندی: comfar

نصب نرم افزار کامفار3 در ویندوز 10 (ویدئو)

نصب نرم افزار کامفار3 در ویندوز 10 (ویدئو)

برای آموزش نصب نرم افزار کامفار بر روی ویندوز ۱۰ یا ۸ با نصب ویندوز مجازی ببینید.   https://kharradpour.com/wp-content/uploads/2017/08/INSTALLATIONCOMDAR3WINDOWS10.mp4   دانلود

بیشتر
کامفار درس 10-تعریف هزینه دارایی های ثابت (ویدئو)

کامفار درس 10-تعریف هزینه دارایی های ثابت (ویدئو)

برای آموزش کامفار درس ۱۰-تعریف هزینه دارایی های ثابت به ویدئو توجه نمائید.   https://kharradpour.com/wp-content/uploads/2017/08/COMFARLESSON10.mp4   دانلود

بیشتر
آموزش نرم افزار کامفار درس9(هزینه سرمایه گذاری های دارایی های ثابت) (ویدئو)

آموزش نرم افزار کامفار درس9(هزینه سرمایه گذاری های دارایی های ثابت) (ویدئو)

نرم افزار کامفار ✅(درس ٩-هزینه سرمایه گذاری های دارایی های ثابت-١-٩خرید زمین) به ویدئو درس ۹ آموزش نرم افزار کامفار توجه نمائید.   https://kharradpour.com [...]

بیشتر
آموزش نرم افزار کامفار(درس ٨) – تورم و نرخ تنزیل و مروری بر درس های قبل(ویدئو)

آموزش نرم افزار کامفار(درس ٨) – تورم و نرخ تنزیل و مروری بر درس های قبل(ویدئو)

آموزش نرم افزار کامفار(درس ٨) – تورم و نرخ تنزیل و مروری بر درس های قبل را در ویدئو زیر مشاهده کنید.   https://kharradpour.com/wp-content/upload [...]

بیشتر
درس ٩-هزینه سرمایه گذاری های دارایی های ثابت-١-٩خرید زمین(ویدئو)

درس ٩-هزینه سرمایه گذاری های دارایی های ثابت-١-٩خرید زمین(ویدئو)

در این ویدئو به هزینه سرمایه گذاری های دارایی های ثابت-١-٩خرید زمین میپردازیم و مروری بر درسهای گذشته داریم.   https://kharradpour.com/wp-content/uploads [...]

بیشتر
کامفار درس 7 تعریف محصول(پادکست)

کامفار درس 7 تعریف محصول(پادکست)

در این پادکست به تعریف محصول در نرم افزار کامفار می پردازیم. در این بخش ظرفیت اسمی محصول، تاریخ شروع واقعی بهره برداری و پایان بهره برداری تعریف می نمائیم.   [...]

بیشتر
کامفار درس 6- افق برنامه ریزی(پادکست)

کامفار درس 6- افق برنامه ریزی(پادکست)

 بعد از تعریف پروژه، به تعریف افق برنامه ریزی می پردازیم. به شکل و پادکست توجه نمائید.     دانلود

بیشتر
کامفار-درس 5 (پادکست)

کامفار-درس 5 (پادکست)

در درس پنجم به تعریف یک پروژه و نوع آن در محیط نرم افزار می پردازیم. به شکل و پادکست توجه نمائید.         دانلود [...]

بیشتر
آموزش نرم افزار کامفار درس4(پادکست)

آموزش نرم افزار کامفار درس4(پادکست)

 این درس گام اول برای تعریف یک پروژه جدید در نرم افزار کامفار میباشد. به شکل و توضیحات در پادکست توجه نمایید.       دانلود   [...]

بیشتر
کامفار-درس سوم (پادکست)

کامفار-درس سوم (پادکست)

مطالعات پیش از سرمایه گذاری: پیش از سرمایه گذاری روی هر طرحی به منظور مشخص نمودن دستاوردهای نهائی طرح و همچنین کاهش دامنه ریسک در دست یابی به اهداف،مطالعات پیش از سر [...]

بیشتر