دسته بندی: Radio

قیدها در زمانبندی دستی و خودکار نرم افزار MSP (پادکست)

قیدها در زمانبندی دستی و خودکار نرم افزار MSP (پادکست)

در دوره MSP و دوره پریماورا مباحث مربوط ره قیدهای فعالیت ها مطرح میگردد. اما سوال در مورد نرم افزار MSP اینظور مطرح می شود که آیا برای فعالیت های زمانبندی دس [...]

بیشتر
درصد پیشرفت فیزیکی (پادکست)

درصد پیشرفت فیزیکی (پادکست)

توضیحات بنده در مورد نکات درصد پیشرفت فیزیکی را میتوانید در پادکست زیر بشنوید.   https://kharradpour.com/wp-content/uploads/2018/10/PHYSICALPERCENT.mp3    

بیشتر
تفاوت محاسبه درصدهای پیشرفت Summary  در نرم افزارهای MSP,Primavera,Pertmaster (پادکست)

تفاوت محاسبه درصدهای پیشرفت Summary در نرم افزارهای MSP,Primavera,Pertmaster (پادکست)

برخی از مخاطبان در مورد تفاوت محاسبه درصدهای پیشرفت Summary در نرم افزارهای MSP,Primavera,Pertmaster پرسش دارند. به پادکست توجه نمائید.     https://k [...]

بیشتر
برخی تفاوت فعالیت های Manual Schedule و Auto Schedule (پادکست)

برخی تفاوت فعالیت های Manual Schedule و Auto Schedule (پادکست)

برخی از مخاطبان در مورد تفاوت فعالیت های Manual Schedule و Auto Schedule پرسش دارند. به پادکست توجه نمائید.       دانلود [...]

بیشتر
ناپدید شدن فعالیت ها در نرم افزار پریماورا (پادکست)

ناپدید شدن فعالیت ها در نرم افزار پریماورا (پادکست)

گاهاً پیش آمده است که بعد از نوشتن غعالیتها در نمایه Activity نرم افزار پریماورا فعالیت ها ناپدید میشود لطفا به پادکست برای رفع این مشکل توجه نمائید. [...]

بیشتر
مبحث Mark on Track در نرم افزار MSP (پادکست)

مبحث Mark on Track در نرم افزار MSP (پادکست)

مبحث Mark on Track در نرم افزار MSP برای بروزرسانی فعالیت ها استفاده می شود. به توضیحات در پادکست مبنی بر این موضوع گوش کنید.       دانلود [...]

بیشتر
غیرفعال کردن فعالیت در نرم افزار MSP (پادکست)

غیرفعال کردن فعالیت در نرم افزار MSP (پادکست)

غیرفعال نمودن فعالیت امکان جدیدی است که نرم افزار MSP در اختیار کاربران گذاشته است. گاهاً در پروژه ها پیش میاید که فعالیتی موقتاً از دامنه یا Scope کاری خارج ش [...]

بیشتر
انواع تقویم در نرم افزارها (پادکست)

انواع تقویم در نرم افزارها (پادکست)

?تقویم ها: ١-پروژه ٢-منابع ٣-فعالیت ?تفاوت در ٢ نرم افزار MSP و Primavera? ?به پادکست من ?گوش کنید. ✅Task Dependent ✅Resource Dependent     دانلود [...]

بیشتر
لایحه_تأخیرات (درس6-هزینه های ناشی از تأخیرات)

لایحه_تأخیرات (درس6-هزینه های ناشی از تأخیرات)

*هزینه های کمی: ۱٫ هزینه دیر رسیدن به بهره برداری یا سود از دست رفته. ۲٫ هزینه ناشی از گران شدن منابع مصرفی(مصالح و…. ) ۳٫ افزایش هزینه منابع کار [...]

بیشتر
لایحه تأخیرات(درس 5-مستندات بخش ادعاهای مالی)(پادکست)

لایحه تأخیرات(درس 5-مستندات بخش ادعاهای مالی)(پادکست)

۱-  نامه تحویل صورت وضعیت به دستگاه نظارت ۲- صورت وضعیت تایید شده توسط کارفرما ۳-  کپی چک پرداختهای صورت گرفته یا هر سند مالی دیگر که مورد تایید طرفین بو [...]

بیشتر