دسته بندی: Radio

شناوری منفی در نرم افزار های MSP , Primavera (پادکست)

شناوری منفی در نرم افزار های MSP , Primavera (پادکست)

شناوری کل در نرم افزارهای کنترل پروژه در جهت کنترل و برنامه ریزی پروژه ها کمک میکنند و منفی یا مثبت بودن شناوری کل در نرم افزارهای کنترل پروژه متفاوت و [...]

بیشتر
تعریف نوع نرخ پولی در نرم افزار پرت مستر (پادکست)

تعریف نوع نرخ پولی در نرم افزار پرت مستر (پادکست)

تعریف نرخ پولی به صورت روزانه یا هفنگی با ماهانه در نرم افزار تعریف می شود؟ کی از سوالاتی است که میتوان در نرم افزار پرت مستر به ان پاسخ داد. در این پادکست به ا [...]

بیشتر
ماتریس RAM چیست؟ (پادکست)

ماتریس RAM چیست؟ (پادکست)

ماتریس تخصیص مسئولیت ها یا Responsibility Assign Matrix یا به اختصار RAM، در واقع ماتریس یا جدولیه که نحوه مشارکت افراد رو در انجام وظایفی که به عهده د [...]

بیشتر
قیدها در زمانبندی دستی و خودکار نرم افزار MSP (پادکست)

قیدها در زمانبندی دستی و خودکار نرم افزار MSP (پادکست)

در دوره MSP و دوره پریماورا مباحث مربوط ره قیدهای فعالیت ها مطرح میگردد. اما سوال در مورد نرم افزار MSP اینظور مطرح می شود که آیا برای فعالیت های زمانبندی دس [...]

بیشتر
درصد پیشرفت فیزیکی (پادکست)

درصد پیشرفت فیزیکی (پادکست)

توضیحات بنده در مورد نکات درصد پیشرفت فیزیکی را میتوانید در پادکست زیر بشنوید.   https://kharradpour.com/wp-content/uploads/2018/10/PHYSICALPERCENT.mp3    

بیشتر
تفاوت محاسبه درصدهای پیشرفت Summary  در نرم افزارهای MSP,Primavera,Pertmaster (پادکست)

تفاوت محاسبه درصدهای پیشرفت Summary در نرم افزارهای MSP,Primavera,Pertmaster (پادکست)

برخی از مخاطبان در مورد تفاوت محاسبه درصدهای پیشرفت Summary در نرم افزارهای MSP,Primavera,Pertmaster پرسش دارند. به پادکست توجه نمائید.     https://k [...]

بیشتر
برخی تفاوت فعالیت های Manual Schedule و Auto Schedule (پادکست)

برخی تفاوت فعالیت های Manual Schedule و Auto Schedule (پادکست)

برخی از مخاطبان در مورد تفاوت فعالیت های Manual Schedule و Auto Schedule پرسش دارند. به پادکست توجه نمائید.       دانلود [...]

بیشتر
ناپدید شدن فعالیت ها در نرم افزار پریماورا (پادکست)

ناپدید شدن فعالیت ها در نرم افزار پریماورا (پادکست)

گاهاً پیش آمده است که بعد از نوشتن غعالیتها در نمایه Activity نرم افزار پریماورا فعالیت ها ناپدید میشود لطفا به پادکست برای رفع این مشکل توجه نمائید. [...]

بیشتر
مبحث Mark on Track در نرم افزار MSP (پادکست)

مبحث Mark on Track در نرم افزار MSP (پادکست)

مبحث Mark on Track در نرم افزار MSP برای بروزرسانی فعالیت ها استفاده می شود. به توضیحات در پادکست مبنی بر این موضوع گوش کنید.       دانلود [...]

بیشتر
غیرفعال کردن فعالیت در نرم افزار MSP (پادکست)

غیرفعال کردن فعالیت در نرم افزار MSP (پادکست)

غیرفعال نمودن فعالیت امکان جدیدی است که نرم افزار MSP در اختیار کاربران گذاشته است. گاهاً در پروژه ها پیش میاید که فعالیتی موقتاً از دامنه یا Scope کاری خارج ش [...]

بیشتر