دسته بندی: Scrum

یک روز در سرزمین کانبان(پادکست)

یک روز در سرزمین کانبان(پادکست)

برای سفر به سرزمین کانبان، به ۱۰ شکل بالا توجه و همزمان به توضیحات پادکست گوش کنید.     دانلود

بیشتر
تفاوت Board اسکرام و کانبان(پادکست)

تفاوت Board اسکرام و کانبان(پادکست)

تفاوت Board اسکرام و کانبان همزمان به شکل توجه و به پادکست گوش کنید.     دانلود

بیشتر
تفاوت اسکرام و کانبان در اضافه شدن فعالیت 5 به 4 فعالیت قبلی(پادکست)

تفاوت اسکرام و کانبان در اضافه شدن فعالیت 5 به 4 فعالیت قبلی(پادکست)

با اضافه شدن فعالیت ۵ به ۴ فعالیت قبلی، مطابق با شکل چه اتفاقاتی رخ خواد داد. به پادکست گوش نمایید.     دانلود [...]

بیشتر
اسکرام و 4 فعالیت(پادکست)

اسکرام و 4 فعالیت(پادکست)

همانطور که در شکل میبینید، ۴ فعالیت در تابلو اسکرام وجود دارد. با وارد شدن فعالیت ۵ چه اتفاقی خواهد افتاد؟ برای توضیحات به پادکست گوش کنید      دانل [...]

بیشتر
اسکرام و تیم های فراوظیفه ای(پادکست)

اسکرام و تیم های فراوظیفه ای(پادکست)

میتونید از طریق پادکست  به مبحث گوش کنید.     دانلود

بیشتر
اسکرام و اسپرینت(پادکست)

اسکرام و اسپرینت(پادکست)

شنیدن آنلاین مبحث اسکرام و اسپرینت در پادکست     دانلود

بیشتر
اسکرام – امکان کار به صورت همزمان بر روی چند محصول(پادکست)

اسکرام – امکان کار به صورت همزمان بر روی چند محصول(پادکست)

اسکرام:  امکان کار به صورت همزمان بر روی چند محصول     دانلود

بیشتر
اسکرام و برآورد سرعت(پادکست)

اسکرام و برآورد سرعت(پادکست)

اسکرام برآورد و سرعت رو تجویز میکنه     دانلود

بیشتر
تعیین اندازه کارهای در جریان در کانبان(پادکست)

تعیین اندازه کارهای در جریان در کانبان(پادکست)

تعیین اندازه کارهای در جریان در کانبان با توضیح یک مثال – لطفاً همزمان به شکل نگاه و به پادکست گوش کنید     دانلود [...]

بیشتر
تفاوت اسکرام و کانبان(پادکست)

تفاوت اسکرام و کانبان(پادکست)

    توضیحات بیشتر در پادکست     دانلود

بیشتر