دسته بندی: ITIL

بنیان و اساس مدیریت خدمات فن آوری  اطلاعات(ITIL Foundation)

بنیان و اساس مدیریت خدمات فن آوری اطلاعات(ITIL Foundation)

?بنیان و اساس مدیریت خدمات فن آوری اطلاعات(ITIL Foundation) ✅استراتژی خدمت(Service Strategy)(ss) ✅طراحی خدمت(Service Design)(SD) ✅تغییر/انتقال خدمت(Service Tr [...]

بیشتر
درس اول از ITIL (پادکست)

درس اول از ITIL (پادکست)

به درس اول از ITIL توجه نمایید.       دانلود

بیشتر