دسته بندی: News

دوره MSP 2019 سال 98 (16-15-14 فروردین 98) با 40% تخفیف

دوره MSP 2019 سال 98 (16-15-14 فروردین 98) با 40% تخفیف

عنوان فارسی آموزش: دوره MSP2019- نرم افزار ماکروسافت پروجکت ۲۰۱۹ عنوان انگلیسی آموزش: Microsoft Project 2019 مقدمه، هدف، اهمیت و ضرورت رسیدن به این هدف: برنامه [...]

بیشتر
دوره پریماورا 98 (14-15-16 خرداد) با 25% تخفیف ساعت 8 – 18

دوره پریماورا 98 (14-15-16 خرداد) با 25% تخفیف ساعت 8 – 18

عنوان فارسی آموزش: آموزش نرم افزار پریماورا اوراکل ورژن ۱۸ عنوان انگلیسی آموزش: Primavera Oracle مقدمه، هدف، اهمیت و ضرورت رسیدن به این هدف: برنامه ریزی و ک [...]

بیشتر