مدرس و مشاور در زمینه مدیریت پروژه

دسته بندی: News

دوره فشرده MSP ام اس پی(16-17-18 آبان 97) با 20% تخفیف

دوره فشرده MSP ام اس پی(16-17-18 آبان 97) با 20% تخفیف

عنوان فارسی آموزش: آموزش نرم افزار ماکروسافت پروجکت ۲۰۱۶ عنوان انگلیسی آموزش: Microsoft Project 2016 مقدمه، هدف، اهمیت و ضرورت رسیدن به این هدف: برنامه ر [...]

بیشتر
دوره فشرده پریماورا(12-13-19-20مهر97) با 20% تخفیف

دوره فشرده پریماورا(12-13-19-20مهر97) با 20% تخفیف

عنوان فارسی آموزش: آموزش نرم افزار پریماورا اوراکل ورژن ۱۸ عنوان انگلیسی آموزش: Primavera Oracle مقدمه، هدف، اهمیت و ضرورت رسیدن به این هدف: برنامه ریزی و ک [...]

بیشتر
دوره فشرده PMBOKپمباک(2-3-4 آذر97) با 20% تخفیف

دوره فشرده PMBOKپمباک(2-3-4 آذر97) با 20% تخفیف

مقدمه مقدمه ای بر موسسه مدیریت پروژه (PMI) و راهنمای گستره دانش مدیریت پروژه (PMBOK)  ورژن ۶ پروژه ها و ویژگیهای اصلی آنها پروژه ها در برابر بهره برداری [...]

بیشتر