مدرس و مشاور در زمینه مدیریت پروژه

برچسب: ID ONLY

تسطیح منابع در MSP-ID Only(پادکست)

تسطیح منابع (Resource Leveling) در ماکروسافت پراجکت بر اساس ID Only به توضیحات در پادکست گوش نمایید     دانلود

بیشتر