مدرس و مشاور در زمینه مدیریت پروژه

برچسب: Vlook_up

تابع Vlook_up در اکسل (پرکاربرد در کنترل پروژه) (ویدئو)

تابع Vlook_up در اکسل یکی از پرکاربردترین توابع در کنترل پروژه میباشد. به ویدئو توجه نمائید. http://kharradpour.com/wp-content/uploads/2017/08/VLOOKUP.mp4 دانلود

بیشتر