مدرس و مشاور در زمینه مدیریت پروژه

برچسب: اصل 4 پرینس2

اصل 4 استاندارد Prince2-مدیریت مبتنی بر مرحله(پادکست)

اصل ۴: مدیریت مبتنی بر مرحله اگر تعداد مراحل زیاد باشه به تعدادی مرحله مدیریتی Management Stage خرد می کنیم. برای توضیحات بیشتر به پادکست گوش کنید   [...]

بیشتر