مدرس و مشاور در زمینه مدیریت پروژه

برچسب: اعشاری شدن زمان

چرا مدت زمان فعالیتها در MSP اعشاری میشه؟راه حل پیشگیری چیه؟(پادکست)

 چرا مدت زمان فعالیتها در MSP اعشاری میشه؟راه حل پیشگیری چیه؟و اگر این مورد ایجاد شد چیکار کنیم؟اعشاری شدن زمان فعالیت ها اساسا مشکل محسوب میشه یا امر [...]

بیشتر