مدرس و مشاور در زمینه مدیریت پروژه

برچسب: انتقال اطلاعات از اکسل به msp

انتقال فعالیتها،مدت زمان،روابط،سطوح،منابع و تخصیص منابع از اکسل به MSP(ویدئو)

انتقال فعالیتها،مدت زمان،روابط،سطوح،منابع و تخصیص منابع از اکسل به MSP را میتوانید در ویدئو مشاهده نمایید.   https://kharradpour.com/wp-content/uplo [...]

بیشتر