مدرس و مشاور در زمینه مدیریت پروژه

برچسب: برنامه ریزی جلسات

مدیریت زمان(برنامه ریزی جلسات)(پادکست)

-هدف از جلسه -افراد شرکت کننده در جلسه -کسانی که بایستی همکاری داشته باشند -چه موضوعی قرار است مطرح بشه؟چرا؟کی؟چگونه؟ -یک صورت جلسه برای جلسات رسمی و غ [...]

بیشتر