مدرس و مشاور در زمینه مدیریت پروژه

برچسب: برنامه نیازمندی ها در استاندارد پمباک

برنامه مدیریت الزامات (پادکست)

برنامه مدیریت الزامات مولفه ای از برنامه مدیریت پروژه است که چگونگی تحلیل،مستندسازی و مدیریت الزامات رو توصیف میکند.     دانلود [...]

بیشتر