مدرس و مشاور در زمینه مدیریت پروژه

برچسب: تعریف تقویم در MSP

نکته تعریف تقویم در نرم افزار MSP(پادکست)

احتمالاً با تعریف تقویم در نرم افزار MSP آشنا هستید، در تمامی کتاب ها و دوره های آموزشی به این مبحث اشاره شده است اما بنظر شما اگر ساعت شروع زمان کاری در [...]

بیشتر

تعریف تقویم در نرم افزار MSP و نکات ویژه آن(ویدئو)

حتماً با تعریف تقویم در نرم افزار ماکروسافت پروجکت(MSP) آشنایی دارید و یا ویدئوهای آموزشی در این باره دیده اید. اما نکته جالب توجهی در این ویدئو وجود دارد که م [...]

بیشتر