مدرس و مشاور در زمینه مدیریت پروژه

برچسب: تعریف روابط بین فعالیتها در پریماورا

انواع راه های تعیین روابط پیش نیازی بین فعالیت ها در نرم افزار پریماورا (ویدئو)

انواع راه های تعیین روابط پیش نیازی بین فعالیت ها در نرم افزار پریماورا را میتوانید در ویدئو ملاحظه نمائید.   https://kharradpour.com/wp-content/uplo [...]

بیشتر