مدرس و مشاور در زمینه مدیریت پروژه

برچسب: توابع اکسل در کنترل پروژه

توابع SUMIF,SUMIFS در نرم افزار اکسل (ویدئو)

توابع SUMIF,SUMIFS در نرم افزار اکسل را میتوانید در ویدئو آموزشی فرا بگیرید. https://kharradpour.com/wp-content/uploads/2017/08/SUMIF-SUMIFS.mp4   دانلود

بیشتر