مدرس و مشاور در زمینه مدیریت پروژه

برچسب: جلسات موفق

مدیریت زمان(جلسات موفق) (پادکست)

 چه جلساتی موفقیت آمیز هستند؟ ١-شخص هدایت جلسه رو به عهده بگیره ٢-جلسه به موقع شروع بشه ٣-هدف خاصی وجود داشته باشه ۴-بحث ها مرتبط با موضوع جلسه باشه [...]

بیشتر