مدرس و مشاور در زمینه مدیریت پروژه

برچسب: داشبورد اکسل

خرید فایل اکسل داشبوردهای مدیریت پروژه

برای کمک به شما و کار با مثال هایی از پیش تعریف شده برای داشبورد های مختلف مدیریت پروژه میتوانید این فایل اکسل را تهیه و بعنوان نمونه ای از آن بهره لازم در [...]

بیشتر

قیدها در زمانبندی دستی و خودکار نرم افزار MSP (پادکست)

در دوره MSP و دوره پریماورا مباحث مربوط ره قیدهای فعالیت ها مطرح میگردد. اما سوال در مورد نرم افزار MSP اینظور مطرح می شود که آیا برای فعالیت های زمانبندی دس [...]

بیشتر

گزارش داشبوردی در اکسل-روند کاهش/افزایش جریان نقدینگی در سلولها (ویدئو)

 گزارش داشبوردی در اکسل و در حوزه مدیریت پروژه بسیار مورد استقبال قرار گرفته است. اینبار میخواهیم روند کاهش/افزایش جریان نقدینگی در سلولها را مورد بررسی قرار ده [...]

بیشتر

گزارش داشبورد دماسنجی در اکسل(ویدئو)

گزارش های داشبوردی در اکسل یکی از محبوبترین مباحث در مدیریت و کنترل پروژه میباشد. اینبار گزارش داشبوردی دمانسجی و نحوه رسم آن آموزش داده شده است. امید به آنکه ا [...]

بیشتر