مدرس و مشاور در زمینه مدیریت پروژه

برچسب: درصد های پیشرفت فازهاي مهندسي،خريد، ساخت

درصد های پیشرفت فازهای مهندسی،خرید، ساخت (پادکست)

تعیین درصد های پیشرفت فازهای مهندسی،خرید، ساخت در پروژه ها از اهمیت بسزایی برخوردار است. به توضیحات من در پادکست توجه نمایید.       دانلود [...]

بیشتر