مدرس و مشاور در زمینه مدیریت پروژه

برچسب: درصد وزنی زمانی در MSP

درصد وزنی از نوع زمان (پادکست)

درصد وزنی از نوع زمان در نرم افزارهای کنترل پروژه نکته خاصی دارد و آن هم به داشتن lAG برای فعالیت ها بر میگردد. لطفاً پادکست مورد نظر را گوش کنید.     د [...]

بیشتر