مدرس و مشاور در زمینه مدیریت پروژه

برچسب: درصد پیشرفت برنامه ای

انواع درصد پیشرفت های برنامه ای و واقعی در نرم افزار MSP (پادکست)

✳️پاسخ سوال: انواع درصد پیشرفت های برنامه ای و واقعی در نرم افزار MSP ?مثال:خانه تکانی برنامه اول: ٨-٨-٨-٨-٨-٨-٨-٨-٨-٨ %Complete: 50% work% 50% برنامه دوم: ٨-٨-٨-٨-٨- [...]

بیشتر