مدرس و مشاور در زمینه مدیریت پروژه

برچسب: دوره آنلاین MSP

ثبت نام دوره حضوری و آنلاین MSP زمستان 1401

ثبت نام آنلاین از طریق قسمت ثبت نام دوره

بیشتر

مقایسه تغییرات گزارشات ماهیانه در نرم افزار پریماورا با VISUALIZER (ویدیو)

مقایسه تغییرات گزارشات ماهیانه در نرم افزار پریماورا با VISUALIZER (ویدیو) مقایسه تغییرات گزارشات ماهیانه در نرم افزار پریماورا با VISULAZER میباشد که میت [...]

بیشتر