مدرس و مشاور در زمینه مدیریت پروژه

برچسب: دوره استاندارد مدیریت پروژه

دوره PMBOK 7 حضوری و انلاین زمستان 1401

مقدمه مقدمه ای بر موسسه مدیریت پروژه (PMI) و راهنمای گستره دانش مدیریت پروژه (PMBOK) پروژه ها و ویژگیهای اصلی آنها پروژه ها در برابر بهره برداری ها مفهوم [...]

بیشتر