مدرس و مشاور در زمینه مدیریت پروژه

برچسب: دوره اکسل در کنترل پروژه

دوره MSP موسسه نوین پارسیان/شرکت مپنا3(شهریور 1400)

دوره MSP موسسه نوین پارسیان/شرکت مپنا۳(شهریور ۱۴۰۰)

بیشتر

توابع SUMIF,SUMIFS در نرم افزار اکسل (ویدئو)

توابع SUMIF,SUMIFS در نرم افزار اکسل را میتوانید در ویدئو آموزشی فرا بگیرید. https://kharradpour.com/wp-content/uploads/2017/08/SUMIF-SUMIFS.mp4   دانلود

بیشتر

تابع Sum product در گزارشات کنترل پروژه در اکسل (ویدئو)

نرم افزار اکسل و استفاده از فرمول های پرکاربرد یکی از مهمترین عوامل در مبحث کنترل پروژه میباشد. برای نحوه استفاده از تابع Sum product به ویدئو توجه نمائید.   [...]

بیشتر