مدرس و مشاور در زمینه مدیریت پروژه

برچسب: روزهای خاص کاری

تعریف روزهای خاص کاری(Exception) در MSP (ویدئو)

 تعریف روزهای خاص کاری گاهاً در پروژه ها اجتناب ناپذیر است و بایستی به صورت دقیق و سریع این کار صورت گیرد. در ویدئو زیر شما میتوانید به خوبی با روند تعریف رو [...]

بیشتر