مدرس و مشاور در زمینه مدیریت پروژه

برچسب: ساختار سازمانی

ساختار سازمانی(قسمت اول-پمباک)(پادکست)

ساختار سازمانی یک عامل محیطی بنگاه است که روی دسترسی به منابع اثر گذاشته و بر روی چگونگی اداره پروژه ها تأثیر می گذارد. به پادکست توجه نمائید.     دانلود [...]

بیشتر