مدرس و مشاور در زمینه مدیریت پروژه

برچسب: ساختار وظیفه ای

ساختار وظیفه ای(پادکست)

در این ساختار هر کارمند یک مافوق مشخص دارد. در سطح بالا، کارکنان براساس تخصص از قبیلتولید، بازاریابی، مهندسی و حسابداری گروه بندی می شوند. تخصص ها میتوانند به واحد [...]

بیشتر