مدرس و مشاور در زمینه مدیریت پروژه

برچسب: طرح کسب و کار

طرح کسب و کار (Business Plan) (پادکست)

?طرح کسب و کار در استاندارد پمباک -تقاضای بازار -نیاز سازمانی -درخواست مشتری -پیشرفت فن آوری -الزامات قانونی -تأثیرات زیست محیطی -نیاز اجتماعی ✅به  پا [...]

بیشتر